สรุปเหรียญรางวัล สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 จังหวัดสุรินทร์
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 9 9 6 0 24
2 ปริยัติธีรวิทยา 8 12 6 3 26
3 ศรีเกษตรวิทยา 7 5 3 7 15
4 ปริยัติโกศลวิทยา 6 10 6 8 22
5 ปริยัติคุณรสวิทยา 6 7 5 6 18
6 พระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 6 4 5 3 15
7 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) 5 6 7 5 18
8 พุทธธรรมวิทยา 5 6 5 7 16
9 ศรีปริยัติคุณศึกษา 5 4 1 10 10
10 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 5 3 9 6 17
11 วิสุทธิพรตพิทยาคม 4 7 3 14 14
12 ดวนใหญ่วิทยา 4 6 6 8 16
13 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 4 5 5 7 14
14 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 4 4 3 11 11
15 สระมะค่าวิทยา 4 2 8 10 14
16 วัดสระกำแพงใหญ่ 3 10 8 6 21
17 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 3 5 5 7 13
18 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 3 2 3 5 8
19 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 2 5 6 9 13
20 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 2 4 3 10 9
21 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 2 1 6 8 9
22 วัดจอมพระ 2 1 4 10 7
23 วัดท่าสว่างวิทยา 1 4 7 9 12
24 โพธิศึกษา 1 3 1 5 5
25 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 1 2 6 8 9
26 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 1 2 2 11 5
27 ดอนหวายพิทยาคม 1 2 1 3 4
28 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 1 2 0 10 3
29 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 1 1 6 11 8
30 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 1 1 1 1 3
31 พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา 1 0 7 10 8
32 โพธิ์ศรีวิทยา 0 5 6 10 11
33 ปรางค์กู่วิทยา 0 3 7 7 10
34 บูรพาวิทยานุสรณ์ 0 2 1 8 3
35 สัทธรรมวิทยา 0 2 1 2 3
36 ปริยัติสามัญอำเภอปากช่อง 0 1 4 11 5
37 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 1 2 9 3
38 วัดประชานิมิตรวิจัยศึกษา 0 1 1 1 2
39 วัดชัยภูมิวนาราม 0 0 1 8 1
40 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 0 0 1 5 1
รวม 108 150 168 289 426