หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 015 4.100 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
2 016 4.200 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
3 017 4.300 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
4 020 4.400 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]  
5 021 4.400 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]  
6 022 4.500 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]  
7 023 4.500 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]  
8 058 4.600 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
9 059 4.600 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  

ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล คำกมล
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : deb11.surin@gmail.com
Copyright © 2012-2014 All right reserved.