หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 013 3.300 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]  
2 014 3.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]  

ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล คำกมล
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : deb11.surin@gmail.com
Copyright © 2012-2014 All right reserved.