หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 001 1.100 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
2 002 1.100 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
3 003 1.200 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
4 004 1.200 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
5 005 1.300 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
6 006 1.300 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
7 066 1.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]  
8 067 1.400 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[2]  

ผู้ดูแลระบบ : นายภัทรพล คำกมล
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : deb11.surin@gmail.com
Copyright © 2012-2014 All right reserved.